top of page
Yazı: Blog2_Post

Özgül Öğrenme Bozukluğu

Öğrenme güçlüğü normal veya normal üstü zekâya sahip olmasına rağmen bir çocuğun motor becerileri, dinleme becerileri, mantıksal düşünme becerileri, okuma- yazma veya matematikle ilgili öğrenme sorunları yaşamasıdır.

🌟 Öğrenme güçlüğü yaşayan çocukların bir kısmı özellikle okuma yazma ile ilgili sorunlar yaşarlarken diğer bir kısmı da özellikle matematikle ilgili sorun yaşarlar.

🌟 Öğrenme güçlüğü tek bir sorunu ifade etmez; öğrenmeyle ilgili bir grup sorunun ortak adıdır. Okumayla ilgili yaşanan sorunlar disleksi olarak adlandırılır. Yazma ile ilgili sorunlar disgrafi, matematikle ilgili sorunlar ise diskalkuli, motor becerilerle ilgili sorunlar da dispraksi olarak adlandırılır. Öğrenme güçlüğü olan çocuklar sorun yaşadıkları alanın haricinde önemli başarılar ortaya koyabilirler.

🌟 Öğrenme güçlüğü bir hastalık değildir. Bireyselleştirilmiş eğitimle çözülebilecek bir sorundur. Eğitim yönteminin ve kullanılan teknik, araç-gereçlerin çocuğa uygun hale getirilmesi gerekir. Somutlaştırma ne kadar çok olursa o kadar kolay öğrenmeleri mümkündür.

🌟 Çocuğa “özel olmak” anlamında bir yaklaşımın benimsenmesi yerine öğrenme biçiminin diğer çocuklardan biraz farklı olduğu ifade edilmeli ve kendine özgü yöntemlerle sorunun çözülebileceği sürekli vurgulanmalıdır. Bu yolla çocuğun olumlu benlik algısı zedelenmemeli ve öğrenmeye motivasyonu canlı tutulmalıdır.

Sizin çocuğunuzun da öğrenme güçlüğü konusunda desteğe ihtiyacı varsa çözüm Neurosound’da!🤩Son Yazılar

Hepsini Gör

ERKEN DÖNEM OTİZM BELİRTİLERİ

ERKEN DÖNEM OTİZM BELİRTİLERİ ��� Otizm Spektrum Bozukluğu (OSB), çocukluk döneminde ortaya çıkabilen bir gelişim bozukluğudur. Erken tanı ve doğru yönlendirme, çocukların potansiyellerini en üst düze

Kommentare


bottom of page